National Science Museum (NSM)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538 มีพันธกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย ด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบ Edutainment & Interactive ที่ทันสมัย ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้ สัมผัส และหาคำตอบได้ด้วยตนเอง มีการดำเนินการพัฒนา “พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์” ซึ่งตั้งอยู่ ณ เทคโนธานี คลองห้า ปทุมธานี
ในครั้งนี้เราจะพาไปเที่ยว 3 พิพิธภัณฑ์ด้วยกัน เริ่มจาก
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ SCIENCE MUSEUM
อาคารสถาปัตยกรรมรูปทรงลูกบาศก์ขนาดใหญ่ 3 ลูก วางพิงกันอย่างสมดุล ภายในอาคารพบนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย ดังนี้
ชั้นที่ 1 นักวิทยาศาสตร์รุ่นบุกเบิก กิจกรรมเสริมศึกษา โลกของหนูน้อยนักประดิษฐ์ (Enjoy Maker Space), Engineering Design, ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์แบบโดม, การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการหมุนเวียน
ชั้นที่ 2 ประวัติและความเป็นมาของทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชั้นที่ 3 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน อุโมงค์พลังงาน และ โรงภาพยนตร์พลังงาน 4 มิติ
ชั้นที่ 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย
ชั้นที่ 5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ชั้นที่ 6 เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย
นิทรรศการ ❝ 𝗠𝗔𝗞𝗘 𝗔𝗡𝗗 𝗣𝗟𝗔𝗬 ทำ-เป็น-เล่น ❞ ชิ้นงาน 7 ชุด 11 เรื่อง นั่นก็คือ
• จรวจแรงดันอากาศ Air Rockets / กฎของแบร์นูลลี Bernoulli's Principle
• วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย Circuit Bench / วงแหวนกระโดด Ring Launcher
• รถพลังอากาศ Air Cars
• รถแล่นด้วยใบเรือ Sail Cars
• บินในแนวดิ่ง Vertical Flyers / แม่เหล็กเบื้องต้น Magnet Basics
• สะพานแสดงความเค้น Photoelasticity Bridge / แรงดึงและแรงอัด Tension and Compression
• กังหันลม Wind Turbine

บัตร Walk Rally ชุดละ 100 บาท จะได้ทำกิจกรรม 7 ชิ้นงาน พร้อมรับ Passport สำหรับสะสมแต้มหลังปฏิบัติภารกิจ สะสมครบตามกำหนด แลกรับ #ของรางวัล และ #ประกาศณียบัตร ได้ด้วย
ช้อปปิ้งก่อนกลับบ้านได้
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา NATURAL HISTORY MUSEUM พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาและวัสดุอุเทศน์ของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนใกล้เคียง และยังเป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งนำเสนอตั้งแต่การกำเนิดโลก สู่การกำเนิดของสรรพสิ่งและสิ่งมีชีวิต การจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงหลัก 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 การกำเนิดโลก
ส่วนที่ 2 การกำเนิดสิ่งมีชีวิต
ส่วนที่ 3 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ส่วนที่ 4 ความหลากหลายทางชีวภาพ

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ IT MUSEUM 
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความรู้ ประโยชน์ และความสำคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมคนไทยสู่สังคมดิจิทัล สร้างความตระหนักรู้เท่าทันเทคโนโลยีซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการถาวรที่เล่าเรื่องราววิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารนับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบัน ผ่านการนำเสนอด้วยเทคนิค แสง สี เสียง ที่ทันสมัย ประกอบด้วยชิ้นงาน เครื่องเล่นทางวิทยาศาสตร์ สื่อประสมเชิงปฏิสัมพันธ์ และกิจกรรมเสริมการเรียนรู้มากมาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไปกับการเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการถาวร ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงหลัก 6 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 วิวัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนที่ 2 การสื่อสารยุคก่อนประวัติศาสตร์
ส่วนที่ 3 การสื่อสารยุคอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนที่ 4 การคำนวณ
ส่วนที่ 5 คอมพิวเตอร์ *Coding and Programming
ส่วนที่ 6 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เดินเหนื่อยแล้ว แวะทานข้าวที่โรงอาหารได้ค่ะ
ค่าเข้าชม
1. ค่าเข้าชม 3 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 100 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ + พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา + พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ค่าเข้าชม 1 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 200 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
3. ค่าเข้าชม บัตรรวม 4 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 300 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)
4. ฟรี ค่าเข้าชมสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (อายุไม่เกิน 24 ปี โปรดแสดงบัตร)
และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-577-9999
โทรสาร : 02-577 9911
เว็บไซต์ : http://www.nsm.or.th/
อีเมล : info@nsm.or.th

วันและเวลาทำการ
วันพุธ – ศุกร์ เวลา 09.30 – 16.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 – 17.00 น.
(ปิดทำการทุกวันจันทร์-
อังคาร)

*******************************
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอ่านนะคะ แล้วเจอกันทริปหน้าค่ะ
ฝากกด Like + Share + Subscribe ด้วยค่ะ
หรือไปพูดคุยกันได้ตามข้างล่างนี้เลยนะคะ
https://www.facebook.com/twolittlebosses/
https://www.youtube.com/2littlebosses